Izvršni odbor

Dragutin Gašpari - predsjednik kluba
Neven Hećimović - dopredsjednik
Jasmina Stričević - članica izvršnog odbora
Elvis Kovač - član izvršnog odbora
Davor Šifkorn - član izvršnog odbora

Upravni odbor

Branimir Švelec - član upravnog odbora
Danijel Vidaković - član upravnog odbora
Dario Krapinec - član upravnog odbora
Dubravko Lakuš - član upravnog odbora
Đino Cvek - član upravnog odbora
Goran Bojanić - član upravnog odbora
Goran Sikavica - član upravnog odbora
Krešimir Šifkorn - član upravnog odbora
Narcis Dergez - član upravnog odbora
Tomislav Vlah - član upravnog odbora
Vedran Petrović - član upravnog odbora
Vjekoslav Robotić - član upravnog odbora
Marijan Miletić - član upravnog odbora
Siniša Ivanković - član upravnog odbora
Nino Sikavica - član upravnog odbora
Željko Šestak - član upravnog odbora

Nadzorni odbor

Mladen Antolić - član nadzornog odbora
Vedran Barišić - član izvršnog odbora
Tomislav Sitar - član nadzornog odbora