Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Teniski klub Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici,  Mihovila Pavleka Miškine 12, OIB: 16074345609, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
POSJETITELJA WEB STRANICE
www.tk-koprivnica.hr

Voditelj obrade osobnih podataka:
Teniski klub Koprivnica,
Koprivnica,  Mihovila Pavleka Miškine 12, OIB: 16074345609

Svrha obrade vaših osobnih podataka:

  1. Svrha obrade osobnih podataka upisanih u formularu „Upis u školu tenisa“ jest obrada osobnih podataka radi provedbe postupka upisa polaznika/djeteta u „Školu tenisa“ Teniskog kluba Koprivnica.
  2. Svrha obrade osobnih podataka upisanih u formularu „Prijava rekreativaca“ jest obrada osobnih podataka radi provedbe postupka upisa u članstvo Teniskog kluba Koprivnica.
  3. Svrha obrade osobnih podataka upisanih u formularu „Kontaktirajte nas“ jest obrada osobnih podataka radi davanja odgovora na upit posjetitelja web stranice.

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka:
Privola.

Primatelj osobnih podataka:
Tajnik Teniskog kluba Koprivnica

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:

  1. Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara „Kontaktirajte nas“, Voditelj obrade briše protekom roka od 30 dana od dana kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja web stranice.
  2. Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara „Upis u školu tenisa“, Voditelj obrade briše protekom razdoblja od 30 dana, osim ako će za daljnje čuvanje i obradu osobnih podataka postojati neka druga pravna osnova (upis u školu tenisa, ugovor, izdavanje računa i slično).
  3. Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara „Prijava rekreativaca“, Voditelj obrade briše protekom razdoblja od 30 dana, osim ako će za daljnje čuvanje i obradu osobnih podataka postojati neka druga pravna osnova (upis u članstvo, ugovor, izdavanje računa i slično).

Teniski klub Koprivnica kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od Teniskog kluba Koprivnica zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Teniskog kluba Koprivnica ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka navedenih „Kontakt obrascu“: ime, prezime, e-mail adresa, zatim osobnih podataka navedeni u obrascu „Upis u školu tenisa“: ime, prezime, ime i prezime roditelja/skrbnika, datum rođenja, OIB, adresa, telefon, e-mail adresa roditelja/skrbnika, te u osobnih podataka navedenih u obrascu „Prijava rekreativaca“:  ime, prezime, datum rođenja, OIB, adresa, broj telefona, e-mail adresa, nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na ovoj web stranici, tako da slanje obrasca Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.

Privola za obradu vaših osobnih podataka – Škola tenisa

Odabirom „kvačice“ u formularu koja se nalazi na web adresi: www.tk-koprivnica.hr dajem privolu Teniskom klubu Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici,  Mihovila Pavleka Miškine 12, OIB: 16074345609 (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke – ime, prezime, ime i prezime roditelja/skrbnika, datum rođenja, OIB, adresa, telefon, e-mail adresa roditelja/skrbnika (u nastavku: osobni podaci), u svrhu mojeg upisa u „Školu tenisa“. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade zadužene za provedbu upisa u „Školu tenisa“. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: tk.koprivnica@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: tk.koprivnica@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Slanjem e-maila na adresu: tk.koprivnica@gmail.com možete zatražiti pravo na pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, brisanje vaših osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, te preuzimanje osobnih podataka u računalno čitljivom formatu.

Privola za obradu vaših osobnih podataka – Kontaktirajte nas

Odabirom „kvačice“ u formularu koja se nalazi na web adresi: www.tk-koprivnica.hr dajem privolu Teniskom klubu Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici,  Mihovila Pavleka Miškine 12, OIB: 16074345609 (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke – ime, prezime, e-mail adresa (u nastavku: osobni podaci), u svrhu odgovora na postavljeni upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Teniskog kluba Koprivnica kojima su moji osobni podaci potrebni za davanje odgovora na postavljeni upit.  Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: tk.koprivnica@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: tk.koprivnica@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Slanjem e-maila na adresu: tk.koprivnica@gmail.com možete zatražiti pravo na pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, brisanje vaših osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, te preuzimanje osobnih podataka u računalno čitljivom formatu.

Privola za obradu vaših osobnih podataka – Prijava rekreativaca

Odabirom „kvačice“ u formularu koja se nalazi na web adresi: www.tk-koprivnica.hr dajem privolu Teniskom klubu Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici,  Mihovila Pavleka Miškine 12, OIB: 16074345609 (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke – ime, prezime, datum rođenja, OIB, adresa, broj telefona, e-mail adresa (u nastavku: osobni podaci), u svrhu mojeg upisa u članstvo Teniskog kluba Koprivnica kao rekreativnog sportaša. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Teniskog kluba Koprivnica kojima su moji osobni podaci potrebni za upis u članstvo Teniskog kluba Koprivnica.  Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: tk.koprivnica@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: tk.koprivnica@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Slanjem e-maila na adresu: tk.koprivnica@gmail.com možete zatražiti pravo na pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, brisanje vaših osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, te preuzimanje osobnih podataka u računalno čitljivom formatu.