joa

 

joaPetran Josip 1937. – 2010.

Joža je u TK „Koprivnica” radio na radnom mjestu domara od 1991. do 2008. godine te je svojim radom,poštenjem, pouzdanošću i predanošću poslu dao značajan doprinos radu kluba.

Joža, hvala ti!